Ayırma Sistemlerindeki Yeni Nesil Teknoloji: Dekantörler

Endüstrinin büyümesiyle arz talep dengesinde neredeyse bütün sektörlerde kullanılan ayırma sistemleri yetersiz kaldı. Özellikle daha yüksek verim elde edebilmek için zamandan, enerjiden tasarruf elde etmek adına yine teknoloji devreye girdi ve artık yetersiz hale gelen ayırma sistemleri revize edilerek sistemlere çevrildi.

Dekantör sistemlerine ismini İngilizce “decanter” kelimesinden almıştır ve sürahi anlamına gelir. Genel anlamda dekantör sistemlerinin gösterdiği başarı büyük hacimli, iri ve sert parçaların içinde barındırdığı en düşük yüzde oranındaki sıvıları bile çekebilecek kapasitededir.

Ayrıca dekantör sistemlerinin bir diğer avantajı ise ayrıştırma aşamasındaki çeşitliliktir. Dekantör üniteleri ayrıştırma aşamasında sıvı separatörü ile sabit değildir. Yani içerisine giren maddeyi sadece eski ayrıştırma sistemlerinde olduğu gibi sıvı ya da katı olarak iki gruba ayırmaz.

Dekantör sistemlerde kullanılan maddeler parçacık türlerine bağlı olarak sıvı ve katı olarak ayrıştırılabileceği gibi aynı zamanda yoğunluk ayarlaması yapılarak parçacık temelli ve % bazlı farklı ayrışımlar da yapabilir.

Bu özelliği kısaca zeytinyağı yapımında kullanılan dekantörlerin karasu, pirina ayrıştırması yaparken pirinadaki yağ oranını belirleme imlanı da sunmaktadır diye açıklayabiliriz. Bu şekilde gübre ya da hayvan yemi olarak kullanabileceğimiz pirinanın zenginlik seviyesini kontrol altında tutabiliriz. Diğer sanayilerde yeni nesil ayrıştırma sistemi olan dekantör kullanımı hammaddenin en verimli şekilde kullanımını ve geri dönüşümün %100’e yakın başarılı olmasına neden olur.

Deparatör ayrıştırma türlerindeki çeşitliliğe göre katı, sıvı; katı, sıvı ve sıvı gibi (santrifuj dekantör) ya da diğer çalışma prensiplerinde olabilir ve türlerine göre ağaçtan kâğıt üretimine; atık sulardan içme suyu elde edilmesine; tekstil, deri, vb. fabrikalarındaki suların yeniden kullanıma uygun hale gelmesine kadar her alanda kullanılabilir.

Çalışma prensiplerine göre ağırlıkla ya da doğrudan beslemeleri tip dekantörler olabileceği gibi fazlara dayalı (2 ya da 3 fazlı) dekantörler de bulunabilmektedir. Zeytin üretiminde kullanılan dekantörlerin faz başına artışta %40’lık verim artışı da olabilmektedir.

Dekantör çeşitliliği, kullanımı ve mühendisliği ile alakalı her türlü bilgilendirmeye sitemiz üzerinden erişebilirsiniz. Ayrıca hasat sonu temizliği ve saklanması, kullanım sırasında uygulamanız gereken yönergeler olarak da sitemizi kullanabilirsiniz her zaman.

Add a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir